فعالیتها

 • image
 • image
 • image
فعالیتهای کلی

 1. تدوین دانش بومی طراحی و ساخت میکروتوربین CHP
 2. ساخت و تست سه نمونه و تحویل یک نمونه نهایی میکروتوربین CHP با دانش بومی
 3. طرح کارخانه تولید میکروتوربین

اهم فعالیت های انجام شده

 1. تشکیل کمیته راهبری
 2. تشکیل جلسات کمیته مجریان
 3. بازدید از بعضی شرکتهای دارای سابقه، تجربه و توان طراحی، ساخت، نصب و تعمیر میکروتوربین و ژنراتور
 4. ایجاد ساختار اجرایی طرح

 5. تکمیل شرح خدمات جزایر مختلف توسط هر 4 مجری
 6. تکمیل شناسنامه فعالیت ها
 7. تشکیل ستاد اجرایی طرح و دستورالعمل های مورد نیاز (خانم دکتر اخوان حجازی مدیر ستادی)
  • تهیه ساختار مدیریت پروژه
  • تهیه دستورالعملهای بخشهای مختلف شامل:
   1. طرح مدیریت محدوده Scope Management Plan
   2. مدیریت ریسک
   3. یکپارچه سازی پروژه Project integrator
   4. طرح مدیریت ارتباطات
 8. تشکیل تیم طراحی متشکل از نمایندگان مجریان
 9. تهیه ساختار مدیریتی طرح کلان
 10. شروع مطالعات در خصوص تهیه نقشه راه و تدوین سند توسعه فناوری قراردادواحد خدمات پژوهشی مرکز توسعه فناوری نیرو (متن)
 11. شروع مطالعات در زمینه طراحی موتور و بازیافت حرارت
 12. شروع مطالعات اولیه در زمینه کنترل و تنظیم قدرت و ژنراتور تهیه شبیه ساز


دستاوردهای طرح
 1. بومی سازی دانش میکروتوربین در کشور
  پیش‎بینی زمان تحویل/تکمیل دستاورد : پس از اتمام فاز اول

 2. بومی سازی دانش مبدل های حرارتی خاص در کشور
  پیش‎بینی زمان تحویل/تکمیل دستاورد : پس از اتمام فاز اول

 3. بومی سازی دانش ژنراتورهای سرعت بالا
  پیش‎بینی زمان تحویل/تکمیل دستاورد : پس از اتمام فاز اول

 4. شناسائی و تدوین توانمندیهای کشور در زمینه میکروتوربین و تولید پراکنده در کشور
  پیش‎بینی زمان تحویل/تکمیل دستاورد : پس از اتمام فاز صفر

 5. شناسائی ضرورت توسعه مولدهای مقیاس کوچک خصوصا میکروتوربین 200 کیلووات
  پیش‎بینی زمان تحویل/تکمیل دستاورد : پس از اتمام فاز صفر

 6. ساخت برخی از سوپرآلیاژهای خاص در کشور
  پیش‎بینی زمان تحویل/تکمیل دستاورد : پس از اتمام فاز یک

 7. تاسیس آزمایشگاه مرجع تست میکروتوربین و تجهیزات دوار سرعت بالا
  پیش‎بینی زمان تحویل/تکمیل دستاورد : پس از اتمام فاز یک

 8. ایجاد دانش تعمیرات تجهیزات دوار دور بالا در کشور
  پیش‎بینی زمان تحویل/تکمیل دستاورد : پس از اتمام فاز دو

 9. طراحي زنجيره تامين كيفي و شبكه پشتيباني از محصولات
  پیش‎بینی زمان تحویل/تکمیل دستاورد : پس از اتمام فاز دو